top of page

Для перегляду чи завантаження файлу просто натисни на посилання

Статут школи

Статут — це нормативно-­правовий акт, яким оформлюють створення закладу, визначають його структуру, функції, правовий статус, взаємовідносини з іншими закладами, організаціями, а також обумовлюють порядок реорганізації та припинення діяльності

Стратегія розвитку закладу

Стратегія розвитку закладу визначає основні шляхи розвитку, скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення освітніх потреб здобувачів освіти, створення освітнього середовища, у якому б реалізувалася сучасна модель випускника, особистості, готової до життя з самореалізацією компетенцій, наданих під час здобуття освіти.

Освітня програма

Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями результатів навчання.

Свідоцтво про атестацію навчального закладу

Держатестацію навчального закладу проводять задля контролю й визначення відповідності рівня та якості освіти у навчальних закладах чинним держстандартам, моніторингу ефективності освітніх послуг, сприяння підвищенню якості освіти (надаючи методичну підтримку закладам).

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Ліцензування — засіб державного регулювання провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, спрямований на забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері ліцензування, захист економічних і соціальних інтересів держави, суспільства та окремих споживачів.

Державному ліцензуванню підлягає освітня діяльність у сфері загальної середньої освіти — діяльність загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від типу і форми власності, які забезпечують реалізацію права громадян на отримання загальної середньої освіти (початкової загальної освіти, базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти), корекцію психологічного і фізичного розвитку дітей шкільного віку

Витяг з протоколу засідання педагогічної ради закладу про вибір підручників для 5-го класу

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору підручників  та посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 вересня 2021 року № 1001, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2021 року за № 1483/37105, на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 30 вересня 2021 року № 1048 «Про проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2021-2022 роках (5 клас)» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 23 травня 2022 року № 467) та з метою організації прозорого вибору закладами загальної середньої освіти підручників для 5 класу Нової української школи, що можуть видаватися за кошти державного бюджету заклади загальної середньої освіти здійснюють вибір підручників, затверджуючи його на засіданні педагогічної ради, та передають результати вибору до відділу освіти. Рішення закладу фіксується витягом з протоколу педагогічної ради закладу.

Нормативна база

Положення про дистанційну форму здобуття освіти

Організація дистанційного навчання у закладі забезпечує можливість реалізувати право осіб на якісну та доступну освіту відповідно до їх здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей та досвіду, незалежно від віку, місця проживання чи перебування, стану здоров’я, інвалідності, соціального і майнового стану, інших ознак і обставин, у тому числі тих, які об’єктивно унеможливлюють відвідування закладу.

bottom of page